Anders Heel

John Hobo

Welkom bij Anders Heel.

Anders Heel streeft ernaar om mensen op natuurlijke wijze te genezen, als alternatief voor of als aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Gedrevenheid op het vakgebied en kwaliteit staan voorop. Uw behandelaar is lid van de N.V.A. en de M.B.O.G. Voorwaarde voor lidmaatschap en handhaving ervan is dat er erkende HBO-medische opleidingen zijn afgerond en ieder jaar voldoende na- en bijscholing wordt gevolgd. Het is belangrijk om deze erkenning te hebben omdat vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen uitsluitend plaatsvinden indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Met deze site wil ik u van informatie voorzien over diverse natuurlijke geneeswijzen. Waar nodig worden er ook tips gegeven om naar andere websites te gaan, zodat u zich nog meer kan verdiepen in de mogelijkheden.